Audioguide app

Timeline

1564
június 17 1564

1564. június 17.

II. János király megerősíti Udvarhely kiváltságait és felszólítja a városban állomásozó katonákat, hogy a polgárokat ne háborgassák.
augusztus 13 1564

1564-1567

Losonczi Bánffy Pál az udvarhelyi vár kapitánya.
1566
január 1 1566

Hadiszemlét tartanak Udvarhely városában.
1567
augusztus 13 1567

1567-1571

Telegdi Mihály az udvarhelyi Székelytámadt vár kapitánya.
1568
február 3 1568

1568. február 3.

II. János király Udvarhelyen a Székelytámadt várban tartózkodik és megparancsolja a vár kapitányának Telegdi Mihálynak, hogy a szék protestáns papjait védelmezze.
1571
február 7 1571

1571. február 7.

II. János király a Jézus-kápolna közelében elterülő Gyárosfalvát Udvarhelyhez csatolja, kivéve azokat a szántóföldeket, amelyek már előbb az udvarhelyi várhoz voltak csatolva.
1572
július 24 1572

1572. július 24.

Fazekascéh alakul Udvarhelyen.
1574
december 21 1574

1574. december 21.

Báthori István erdélyi vajda elrendeli, hogy az Udvarhely városában lakó nemesek a közterheket a város többi lakósaival egyenlően hordozzák.
1577
január 1 1577

Vargacéh alakul Udvarhelyen.
február 25 1577

1577. február 25.

Báthori Kristóf vajda Udvarhely várában kelt levelében a városhoz csatolja a várhoz tartozott Szentimrefalvát.
1579
augusztus 13 1579

Szűcscéh alakul Udvarhelyen.
1580
január 1 1580

1580-1583

Bánffy Farkas az udvarhelyi vár kapitánya.
1584
március 15 1584

1584. március 15.

Tímár – vargacéh alakul Udvarhelyen.
1585
január 21 1585

1585. január 21.

Báthori Zsigmond erdélyi vajda Bodoni Balázs várkapitánynak meghagyja, hogy Udvarhely városát borbeviteli szabadságában tartsa meg, és ne gátolja.
1590
szeptember 26 1590

1590. szeptember 26.

Osztopáni Perneszi István az udvarhelyi vár kapitánya.
1592
december 24 1592

1592. karácsonya

Jezsuita szerzetes érkezik a városban Mediomintanus János személyében.
1594
június 20 1594

1594. június 20.

Mindszenthy Benedek az udvarhelyi vár kapitánya, aki rendbe hozatja az egykori domonkosok várbeli templomát. Itt kezdik el működésüket a jezsuita paterek.
1599
október 31 1599

1599. október vége

A Székelytámadt várban tölti utolsó éjszakáját meggyilkolása előtt, a sellenberki ütközetből menekülő Báthory András fejedelem.
november 13 1599

1599. november

A közszékelyek udvarhelyi várat, mint az elnyomás jelképét kifosztják és lerombolják.
1600
január 1 1600

A városban többségbe került katolikusok kiszorítják a Szent Miklós-hegyi templomból a reformátusokat.