Audioguide app

Timeline

1663
január 1 1663

1663

Apafi Mihály fejedelem Udvarhelyt két esztendeig minden teherviseléstől mentesíti, hogy a lakók a korábbi évek pusztításait kiheverhessék. Nagymérvű javítások a református templomon és a Szent Miklós hegyi plébániatemplomon.
1666
március 11 1666

1666. március 11

Az udvarhelyi református és katolikus hívek a temetőkert és oda vezető utak használatáról döntenek. Az egyezséget a fejedelmi biztosok szerződésben rögzítik.
1670
január 1 1670

1670

Bethlen János, Apafi Mihály fejedelem kancellárja megalapítja a város kollégiumi rangú református iskoláját.
1674
február 11 1674

1674. február 11

Apafi Mihály fejedelem arra inti a város református és katolikus híveit, hogy egymás közt békébe éljenek, és a korábbi, 1633. és 1666. évi egyezségekben foglaltakat tartsák tiszteletbe.
1679
január 1 1679

1679

Befejezik a felújítási munkálatokat a Szent Miklós-hegyi plébániatemplomon.
1683
január 1 1683

1683

Vezetni kezdik a Szent Miklós-hegyi plébániatemplom anyakönyveit.
1685
március 2 1685

1685. március 2.

Apafi Mihály védlevelet ad a fazekas céhnek, meghagyva, hogy a nemesek egy mérföldnél közelebb a városhoz, falusi birtokaikon kontár mesterembereket ne tartsanak.
1690
október 10 1690

1690. október 10 – 11.

Thököly Imre kuruc hadvezér, Erdély fejedelme, seregével a város mellett a bethlenfalvi mezőn táborozik.
1691
január 1 1691

1691

A jezsuiták, közel az iskolájukhoz felépíttetik a szemináriumot. Gáspár István a városi bíró.
1693
január 1 1693

1693

A város malmát zálogba vetik a jezsuitáknak. Szőcs Ferenc a városi bíró.
1694
február 1 1694

1694 február

A tatárok Felcsíkot kirabolják és felégetik. Udvarhely város népe is menekülőre fogja, de a vár parancsnoka visszatartja őket. Kovács Mihály a városi bíró.
1699
szeptember 1 1699

1699. szept. 1.

Összeírják a várban szükséges javításokat.
1700
január 1 1700

1700

Székelyudvarhelyen összeírják Udvarhelyszék adózó lakosságát. A városban ekkor 62 adófizető család lakik.
1701
március 6 1701

1701. március 6

Megjelenik a város pecsétjének lenyomata a csizmadia céh egyik levelén.
1702
január 1 1702

1702

Elkészül Lakatos István latin nyelvű munkája (Siculia delineata…ect.), amely egyben Székelyudvarhely legrégibb leírása. Szabó Tamás a városi bíró.
január 3 1702

1702. január 3

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyen.
1703
január 1 1703

1703

Pekri Lőrinc Udvarhelyszék kuruc főkapitánya a várat javíttatja. Székelyudvarhelyen létrehozzák az aggházat.
1705
október 25 1705

1705. október 25

Lakatos István az udvarhelyi Piactér alsó, északnyugati részén alló házát és az ahhoz tartozó telket a ferenceseknek adományozza. Magyari János a város bírája.
1706
január 1 1706

1706

Pekri Lőrinc Udvarhelyszék kuruc főkapitánya leromboltatja a Székelytámadt várat. Péter Márton a városi bíró.
1709
január 1 1709

1709

Pestis pusztít Udvarhelyszéken és a városban.