Audioguide app

Timeline

1711
január 1 1711

1711

A szatmári béke értelmében újra lerombolják az udvarhelyi várat és már nem is építik újra. Szeles Lőrinc a városi bíró.
1712
január 1 1712

1712

II. Apafi Mihály az udvarhelyi várat hozzátartozóival együtt gr. Gyulai Ferencnek adja 6000 forintért. Csiszár Márton a városi bíró.
1713
január 1 1713

1713

Összeírják Udvarhelyszék településeit. Székelyudvarhelyen 37 nemest, 12 szabados zsellért, 1 csavargót, 17 városi rendhez tartozó családfőt írnak össze. Nagy Márton a városi bíró.
1717
január 1 1717

1717-1719

Pestis, szárazság és éhínség Udvarhelyszéken és a városban.
1719
január 1 1719

1719

Számba veszik a pestis okozta vesztességeket. Székelyudvarhelyen városában 323 személy hunyt el pestisben. Szeles Lőrinc a városi bíró.
1730
január 1 1730

1730

A piac szomszédságában, egy tüzesen maradt puskagolyó fojtásától több ház és gazdasági épület leég. Szabó Márton a város bírája.
augusztus 10 1730

1730. augusztus 10

Lerakják a ferences barátok templomának alapköveit a mai Városháza tér északi sarkán.
1733
január 1 1733

1733

A városban felépül Udvarhelyszék állandó székháza. Keresztúri Pál a városi bíró.
1736
január 1 1736

1736

A jezsuita alapítású gimnázium kibővül, felállítják a poétika és a retorika osztályt is. Elkészül Udvarhely első látképe. Csiszár Márton a városi bíró.
1737
január 1 1737

1737

Átadják a nyilvánosságnak a ferences templomot. Szeles János a városi bíró.
1742
január 1 1742

1742

Összeírják az udvarhelyi nemesség fegyverzetét. Szeles Márton a városi bíró.
1745
február 5 1745

1745. február 5

Székely nemzeti gyűlés („generali congregatione”) Udvarhelyen. Fazakas Zsigmond a városi bíró.
1762
szeptember 8 1762

1762. szeptember 8

Schröder ezredes Székelyudvarhelyen üti fel főhadiszállását, hogy város polgárait összeírja.
szeptember 15 1762

1762. szeptember 15

Bukov Adolf főhadparancsnok Székelyudvarhelyre érkezik, hogy a határőrség szervezésének ügyét előmozdítsa.
szeptember 17 1762

1762. szeptember 17

Udvarhelyszék népe Székelyudvarhely várossal határos szombatfalvi mezőn rögtönzött tábori nemzetgyűlést tart. Emlékiratot fogalmaznak meg a határőrséggel kapcsolatos álláspontjukról.
szeptember 18 1762

1762. szeptember 18

Bukov Adolf főhadparancsok kíséretével elhagyja Székelyudvarhelyt.
1768
január 1 1768

1768-1771

Az orosz-török háború elől sok örmény, zsidó és bojár menekül Moldvából és Havasalföldből Erdélyben, így Székelyudvarhelyre is.
július 12 1768

1768. július 12

Nagy vihar Székelyudvarhelyen. A Szent Miklós-hegyi plébániatemplom tornyát villámcsapás éri.
október 20 1768

1768. október 20.

Backamadarasi Kis Gergely foglalja el professzori székét a székelyudvarhelyi református kollégiumban.
1770
január 1 1770

1770-1773

Megépül a református kollégium új, háromemeletes barokk épülete és az első tanári szállás.