Audioguide app

Timeline

1771
július 18 1771

1771. július 18

Árvíz Székelyudvarhelyen. Szőcs Orbán Dávid a városi bíró.
1773
január 1 1773

1773

Megszűnik a jezsuita rend. A gimnáziumot a római katolikus egyház irányítja, igazgatója a mindenkori plébános. Kassai Márton a városi bíró.
június 16 1773

1773. június 16

Az udvarhelyi református egyház elöljárói benyújtják kérelmüket a Gyergyószentmiklóson tartózkodó II. Józsefnek a templomépítéssel kapcsolatosan.
1779
január 1 1779

1779

Átírják a lakatgyártó – kovács céh 1613-ból származó alapító levelét.
1781
január 1 1781

1781

Schmidt Pál építőmester megtervezi a Szent Miklós-hegyére építendő új katolikus templomot.
január 1 1781

1781-1782

A reformátusok a régi helyére új templomot emelnek Backamadarasi Kiss Gergely papságában.
1786
január 1 1786

1786

Székelyudvarhely lakossága 579 család (kb. 2540 fő)
1788
január 1 1788

1788-1791

A Szent Miklós-hegyen felépül az új római katolikus plébániatemplom Kadicsfalvi Török Ferenc plébános és udvarhelyszéki esperes irányításával. Az építőmester Türk Antal.
1793
május 31 1793

1793. május 31.

Nagy árvíz Székelyudvarhelyen. A városon átfolyó Varga-patak áradt meg sok házat, gazdasági épületet sodorva magával. Az árvíznek 14 halálos áldozata volt.
1801
január 1 1801

1801

Az udvarhelyi világi jellegű iskolai színjátszás kezdete.
1817
január 1 1817

1817 – 1819

Kikövezték az utat a Botos utca végétől a Bethlen utca végéig.
1820
január 1 1820

1820 – 1848

Hét tanárral működött a katolikus iskola, az osztályok száma öt volt.
1829
január 1 1829

1829

Felépült piactéren az új kétszintes kőből rakott városi tanácsház.
1830
január 1 1830

1830

A kollégiumban felállították a negyedik tanszéket (a jogi katedrát), de csak 1832-ben kezdte meg működését.
1833
január 1 1833

1833

A kollégiumban létrejött az „Olvasó Társaság”.
1837
január 1 1837

1837

Az udvarhelyi nemesség létrehozta a Társalkodó Egyesületet.
1838
január 1 1838

1838

A város lélekszáma megközelítette a 3000-t.
1843
január 1 1843

1843

Létrejött a „Szónoklati Társulat”.
1848
január 1 1848

1848

A városi polgári rend a nemesi renddel közösen választ országgyűlési képviselőket. A város közösen választott bíró és tanács vezetése alá kerül.
1849
január 1 1849

1849

Az átvonuló osztrák sereg főparancsnoka, gróf Clam-Gallas 15 000 forint sarcot vetett a városra.