Audioguide app

1485. augusztus 12.

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán Medgyesen kiadott oklevelében említik először Udvarhelyt városként („Opido Wdwarhel”).