Audioguide app

1492. szeptember 23.

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán a székely nemzeti gyűlésében ítélkezik Udvarhelyt (Sepsiszentgyörgy jogállásáról dönt).