Audioguide app

1507. február 1.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyt, Bethlenfalvi Péter széki bíró és Vágási Imre széki kapitány elnökletével.