Audioguide app

1516. október 14.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyen („in oppido Wdwarhel) Túróczi Miklós erdélyi alvajda és székely alispán jelenlétében.