Audioguide app

1526-1528

Elkészül az a középkori kéziratos könyv (szerzője Nyujtódi András), amelyet Székelyudvarhelyi Kódex néven tart számon a szakirodalom.