Audioguide app

1564. június 17.

II. János király megerősíti Udvarhely kiváltságait és felszólítja a városban állomásozó katonákat, hogy a polgárokat ne háborgassák.