Audioguide app

1568. február 3.

II. János király Udvarhelyen a Székelytámadt várban tartózkodik és megparancsolja a vár kapitányának Telegdi Mihálynak, hogy a szék protestáns papjait védelmezze.