Audioguide app

1571. február 7.

II. János király a Jézus-kápolna közelében elterülő Gyárosfalvát Udvarhelyhez csatolja, kivéve azokat a szántóföldeket, amelyek már előbb az udvarhelyi várhoz voltak csatolva.