Audioguide app

1574. december 21.

Báthori István erdélyi vajda elrendeli, hogy az Udvarhely városában lakó nemesek a közterheket a város többi lakósaival egyenlően hordozzák.