Audioguide app

1577. február 25.

Báthori Kristóf vajda Udvarhely várában kelt levelében a városhoz csatolja a várhoz tartozott Szentimrefalvát.