Audioguide app

1585. január 21.

Báthori Zsigmond erdélyi vajda Bodoni Balázs várkapitánynak meghagyja, hogy Udvarhely városát borbeviteli szabadságában tartsa meg, és ne gátolja.