Audioguide app

1613. február 11

Báthori Gábor óvva inti az Udvarhely lakóit, hogy az üresedésben lévő papi állásban, „nehogy pápás papot vigyenek”, hanem református prédikátort fogadjanak.