Audioguide app

1620. augusztus 21

Bethlen István Erdély helytartója utasítja Udvarhelyszék tisztjeit, hogy a várost jogaiban tartsák meg.