Audioguide app

1623. január 13

Bethlen Gábor fejedelem Székelyudvarhelynek adott kiváltságlevelében kötelezi a városban lakó nemeseket és jobbágyokat, akik a város piacáról élnek, hogy minden közterhet a polgárokkal együtt viseljenek. Udvarhelyszék tisztjei a piac jövedelméből részt ne kívánjanak. A városi polgárok ügyeit a városi bíró és esküdtjei ítéljék.