Audioguide app

1630

Brandenburgi Katalin fejedelemasszony bizottságot küld Udvarhelyre és elrendeli, hogy közös erővel építsenek a reformátusoknak templomot és papi lakot. Mészáros céh alakul Udvarhelyen. Fogarasi Lukács a városi bíró.