Audioguide app

1663

Apafi Mihály fejedelem Udvarhelyt két esztendeig minden teherviseléstől mentesíti, hogy a lakók a korábbi évek pusztításait kiheverhessék. Nagymérvű javítások a református templomon és a Szent Miklós hegyi plébániatemplomon.