Audioguide app

1968

Székelyudvarhely municípiummá (megyei jogú város) válik, magába olvasztva Bethlenfalvát és Kadicsfalvát.