Audioguide app

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán a domonkos rendházat (kolostort) megerősíti, várkastéllyá építteti át.