Audioguide app

A Városközpont bronz makketje

A Városközpont bronz makketje

Berze Imre szobrászművésznek a nemlátók számára
bronzból készült alkotásán kitapinthatók, tapogathatók a
városközpont épületei, elemei.