Audioguide app

Macheta din bronz al centrului istoric

Macheta din bronz al centrului istoric

Berze Imre szobrászművésznek a nemlátók számára
bronzból készült alkotásán kitapinthatók, tapogathatók a
városközpont épületei, elemei.