Audioguide app

Timeline

1600
October 24 1600

24 octombrie 1600.

Parlamentul de la Leţ obligă pe secuii comuni la reconstrucţia cetăţii din Odorheiu Secuiesc.
1603
July 17 1603

17 iulie, 1603.

Lângă Brașov își pierde viața Mózes Székely, singurul principe de Transilvania secui, care s-a născut în Odorheiu Secuiesc.
1606
January 1 1606

1606

Se unesc breslele cojocarilor și croitorilor
1610
January 1 1610

1610

A besztercei országgyűlés kiutasítja a „pápás papokat” Udvarhelyről.
1611
June 1 1611

Vara lui 1611

Din cauza ”vremurilor de război” cetățenii orașului se mută în cetate.
1612
January 1 1612

1612

Cu ajutorul lui Gergely Némethi, căpitanul Scaunului Odorhei, reformații ocupă de la catolici biserica parohială din muntele Sf. Nicolae.
1613
January 1 1613

1613

Este fondată breasla lăcătușilor și armurierilor în Odorhei. Imre Szopos este judele cetății.
February 11 1613

11 februarie, 1613.

Principele Gabriel Báthori atenționează cetățenii Odorheiului, ca pentru poziția vacantă de preot să ”nu cumva să aducă preot papist”, mai bine să angajeze un predicator reformat.
June 15 1613

15 iunie, 1613.

Meșterii olari obțin de la principele Gabriel Báthori o scrisoare de privilegiu, confirmat cu sigiliu.
October 1 1613

Octombrie 1613

Orășenii și mulți dintre locuitorii Scaunului Odorhei se refugiază în cetate din fața invaziei tătarilor. Din cauza unei neglijențe este incendiat o mare parte din strada Botos (astăzi strada Kossuth).
1614
January 1 1614

1614

Principele Gabriel Bethlen lasă în poruncă celor din Odorhei, ca niciun preot sau călugăr catolic să nu umble la Odorhei pentru a boteza, înmormânta, a ține spovedanii sau liturgii.
1620
January 1 1620

Ianuarie 1620.

Expertiză (inventar) despre starea actuală a cetății din Odorhei.
August 21 1620

21 august, 1620.

István Bethlen, guvernatorul Transilvaniei, instruiește ofițerii Scaunului Odorhei, ca să păstreze și să respecte drepturile orașului.
1623
January 13 1623

13 ianuarie 1623.

Principele Gabriel Bethlen, în scrisoarea lui de privilegiu acordat orașului Odorheiu Secuiesc, obligă pe nobilii și iobagii care trăiesc în oraș, ca să suporte împreună cu ceilalți cetățeni ai orașului sarcinile publice. Ofițerii Scaunului Odorhei să nu dorească nicio parte din veniturile pieței. Problemele cetățenilor orașului să fie judecate de judecători și jurați proprii.
1628
November 28 1628

28 noiembrie 1628.

Breasla mixtă a cojocarilor și croitorilor se suspendă. Principele Gabriel Bethlen le acordă cojocarilor un regulament propriu.
1630
January 1 1630

1630

Principesa Ecaterina de Brandenburg trimite o comisie la Odorhei și ordonă, ca, prin forțe comune, să se ridice o biserică și o parohie reformată în oraș. Se formează breasla măcelarilor.în Odorhei. Lukács Fogarasi este judele orașului.
1633
June 1 1633

vara 1633

Se termină ridicarea bisericii reformate, iar biserica de pe muntele Sf. Nicolae este retrocedată catolicilor. György Szabó este judele orașului.
1646
March 28 1646

28 Martie 1646

Credincioșii catolici și reformați ai orașului ajung la un acord: funcția de jude al orașului aparține, alternativ de la an-la-an, celor două grupuri; consiliul orășenesc format în egală măsură de membri reformați și catolici amândouă confesii beneficiază în egală măsură din veniturile orașului.
1652
January 1 1652

1652

Iezuiții se reîntorc în oraș și încep din nou să opereze școala pe care au fondat-o.
1661
October 1 1661

Octombrie, 1661.

În cursul campaniei de răzbunare, condusă de Ali pașa, trupele turco-tătare devastează și incendiază orașul. Cetatea, biserica reformată, biserica catolică de pe muntele Sf. Nicolae, capela lui Isus devin victime ale campaniei.