Audioguide app

Timeline

1852
January 1 1852

1852

Ferencz József császár átutazik Udvarhelyen. A romos várat megvásárolja a város a Kornis családtól.
1853
May 21 1853

1853. május 21-22.

Jókai Mór író Udvarhelyen tartózkodik, Ugron Lázár szombatfalvi kúriájában.
1854
January 1 1854

1854

Az önkényuralom felszámolja a városvezetést.
1855
January 1 1855

1855

A város élére egy oktrojált tanács kerül.
1857
January 1 1857

1857

4332 a város lakossága.
1860
January 1 1860

1860

Megnyitja kapuit a Római Katolikus Leánynevelő Iskola.
1861
August 21 1861

1861. augusztus 21.

A városban tartózkodik Eötvös József író, politikus.
1867
January 1 1867

1867

A kiegyezést Udvarhelyen a város kivilágításával ünnepelik.
1868
January 1 1868

1868

Megalakul a Székely Dalegylet.
1871
January 1 1871

1871

Új középiskola létesült a városban, az Állami Főreáliskola. Alapítása Eötvös József nevéhez fűződik.
1872
January 1 1872

1872

Létre jön a Polgári Olvasókör (1897-ig működik).
1873
January 1 1873

1873

Megszűnt a céhrendszer. „Zálogkölcsönző Intézet” nyílt Udvarhelyen.
1875
January 1 1875

1875

Megalakul a Nőegylet.
1876
January 1 1876

1876

Székelyudvarhely rendezett tanácsú város lesz.
1877
January 1 1877

1877

Megalapították a Kereskedő Ifjak Olvasó Egyletét.
1879
January 1 1879

1879 – 1880

A Felső Piactér keleti oldalán felépül a Római Katolikus Leánynevelő Intézet.
1883
January 1 1883

1883

Székelyudvarhelyen megalakul az Ipartanodai Bizottság.
1884
January 1 1884

1884

Megkezdi működését az Állami Polgári Leányiskola.
1888
March 15 1888

1888. március 15.

Megnyílt a szárnyvonal, Héjjasfalva – Székelyudvarhely között, amely az erdélyi anyavárost bekötötte az erdélyi fővasútba.
1890
January 1 1890

1890

Megalakul az Iparos Önképző és Segélyező Egylet.