Audioguide app

Timeline

1924
January 1 1924

1924

Kisajátítják az udvarhelyi magyar egyházak birtokainak jobb részét és a görög keleti és a görög katolikus egyháznak juttatják.
1925
March 25 1925

1925. március 25.

Két új harangot helyeznek a Szent Miklós plébániatemplom tornyába, a háborúban egyedül maradt harang mellé.
1927
January 1 1927

1927

A Szent Miklós-hegyre vivő lebontott falépcső helyére kőből készítenek lépcsőfeljárót.
1928
January 1 1928

1928

Az udvarhelyi esperesi kerület Katolikus Népszövetségi Egyesületei találkoznak Székelyudvarhelyen.
1931
September 5 1931

1931. szeptember 5 – 6.

Országos katolikus nagygyűlés zajlik Székelyudvarhelyen, a temesvári és nagyváradi püspökök jelenlétében, amelyen mintegy tízezer ember vesz részt.
1968
January 1 1968

1968

Székelyudvarhely municípiummá (megyei jogú város) válik, magába olvasztva Bethlenfalvát és Kadicsfalvát.
1995
February 4 1995

1995. február 4.

Nagyszabású ünnepi műsor keretében felavatják Orbán Balázs szobrát (Hunyadi László szobrászművész alkotása) Székelyudvarhely főterén.
2000
March 15 2000

2000. március 15.

Felavatják az újraállított 260 cm magas „Vasszékely” bronzszobrot, Szabó János helyi szobrászművész alkotását.
2004
May 22 2004

2004. május 22.

Orbán Viktor jelenlétében ünnepélyesen felavatják az Emlékezés Parkját, amely 12 történelmi személyiségnek állít emléket. A szoborpark egy allegorikus alak (Vándor székely) mellszobrát is magába foglalja.
2008
May 25 2008

2008. május 25.

Ünnepélyes keretek között felavatják az újraállított Millenniumi Emlékoszlopot, a székelyudvarhelyi Zavaczki Walter szobrászművész alkotását.