Audioguide app

Timeline

1333
január 1 1333

1333 – 1334

Udvarhely („Vduorhel”, „Oduorhel”) első írásos említése a pápai tizedjegyzékben. István nevű papja („Stephanus sacerdos”) 7 régi banálist fizet a pápai tizedbe.
1357
január 1 1357

Székely nemzeti gyűlés („congregatio”) Udvarhelyen.
1485
augusztus 12 1485

1485. augusztus 12.

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán Medgyesen kiadott oklevelében említik először Udvarhelyt városként („Opido Wdwarhel”).
augusztus 17 1485

1485. augusztus 17.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyen.
1492
január 1 1492

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán a domonkos rendházat (kolostort) megerősíti, várkastéllyá építteti át.
szeptember 23 1492

1492. szeptember 23.

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán a székely nemzeti gyűlésében ítélkezik Udvarhelyt (Sepsiszentgyörgy jogállásáról dönt).
1497
augusztus 13 1497

Oklevélben is említik a domonkos rend Székelyudvarhelyen levő rendházát.
1505
november 23 1505

1505. november 23.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyt, amelyen elhatározzák egy állandó fellebbviteli törvényszék felállítását.
1507
február 1 1507

1507. február 1.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyt, Bethlenfalvi Péter széki bíró és Vágási Imre széki kapitány elnökletével.
1516
október 14 1516

1516. október 14.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyen („in oppido Wdwarhel) Túróczi Miklós erdélyi alvajda és székely alispán jelenlétében.
1526
augusztus 13 1526

1526-1528

Elkészül az a középkori kéziratos könyv (szerzője Nyujtódi András), amelyet Székelyudvarhelyi Kódex néven tart számon a szakirodalom.
1553
január 1 1553

1553 körül

Megszületik Udvarhelyen Székely Mózes, Erdély egyetlen székely származású fejedelme.
1555
április 13 1555

1555. április

Összeül a székely nemzeti gyűlés Udvarhelyen. Rendszerezik az ősi és az újabb keletű székely szokásjogot, létrehozva a legrészletesebb székely joggyűjteményt.
1557
november 30 1557

1557. november 30.

Izabella királyné nyílt levelében minden adótól és rovataltól mentesíti a várost, kivéve a török szultánnak fizetendő adót.
1558
október 8 1558

1558. október 8.

Izabella királyné újabb kiváltságlevelet ad a városnak.
november 10 1558

1558. november 10.

Izabella királyné harmadik kiváltságlevelével Udvarhely mezővárost kiveszi a szék hatósága alól és lakóit saját „királybírájuk” ítélete alá helyezi.
1562
április 1 1562

1562. április 1.

A Székely Antal által bujtogatott székelység Udvarhelyen a székely nemzeti gyűlésben általános fölkelést hirdet. A sereg vezetésére Pálfalvi Nagy Györgyöt, hadnagyokká pedig Gyepesi Ambrust és Bán Andrást választják.
július 13 1562

1562. július

A székely felkelés vérbe fojtása után II. János király (János Zsigmond), a székelyek féken tartására, a meglévő vár és kolostorépületek felhasználásával megkezdi a Székelytámadt vár felépítését Udvarhelyen. Az építkezést Pekri Gábor székely főkapitány irányítja.
október 13 1562

1562. október

Móré Gábor a Székelytámadt vár várnagya („Castellanus noui castri nostri Zekeltamad”).
1563
január 1 1563

Országgyűlési rendelkezés értelmében az udvarhelyi katolikusok és reformátusok közösen használják a Szent Miklós-hegyi templomot.