Audioguide app

A városközpont bronz maketje

A városközpont bronz maketje

Berze Imre szobrászművésznek a nemlátók számára
bronzból készült alkotásán kitapinthatók, tapogathatók a
városközpont épületei, elemei.