Audioguide app

Timeline

1333
January 1 1333

1333 – 1334

Prima înregistrare scrisă a lui Odorheiu Secuiesc (“Vduorhel”, “Oduorhel”) în decimalele papale. Preotul István (Stephanus sacerdos) plătește 7 banaliști vechi la zeciuiala papală.
1357
January 1 1357

Adunarea Națională Secuiască (“congregatio”) din Odorheiu Secuiesc.
1485
August 12 1485

12 august 1485.

Odorheiu Secuiesc este menţionat de prima dată ca oraş în documentul emis de István Báthori judecător curial în Mediaș ( “Opido Wdwarhel”).
August 17 1485

17 august 1485.

Adunarea Națională Secuiască în Odorheiu Secuiesc.
1492
January 1 1492

Báthori István, judecător curial, voievod al Transilvaniei şi span secuiesc consolidează mănăstirea dominicană, reconstruind-o în castel-cetate.
September 23 1492

23 septembrie 1492.

István Báthori, judecător curial, voievod al Transilvaniei şi span secuiesc judecă în Odorheiu Secuiesc (decide statutul juridic al oraşului Sfântu Gheorghe).
1497
August 13 1497

Mănăstirea din Odorheiu Secuiesc a ordinii dominicane este amintită şi în carte.
1505
November 23 1505

23 noiembrie 1505.

Adunare Națională Secuiască în Odorheiu Secuiesc, unde se decide constituirea unei curți permanente de apel.
1507
February 1 1507

1 februarie 1507.

Adunare Națională Secuiască în Odorheiu Secuiesc, sub preşedinţia lui Péter Bethlenfalvi judecător de scaun și Imre Vágási căpitan de scaun.
1516
October 14 1516

14 octombrie 1516.

Adunare Națională Secuiască în Odorheiu Secuiesc ( „în oppido Wdwarhel) în prezenţa adjunctului de voievod al Transilvaniei şi subprefect, MiklósTúróczi.
1526
August 13 1526

1526 – 1528

Se finalizizează manuscrisul medieval al lui András Nyujtódi, care este cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de Codexul din Odorheiu Secuiesc.
1553
January 1 1553

În jurul anului 1553.

Se naşte în Odorheiu Secuiesc Mózes Székely, singurul domnitor al Transilvaniei de origine secuiască.
1555
April 13 1555

Aprilie 1555.

Adunare Națională Secuiască în Odorheiu Secuiesc. Sistematizarea cutumei secuieşti, care este cea mai detaliată colecție de legi secuiesti.
1557
November 30 1557

30 noiembrie 1557.

Scrisoare deschisă de la regina Izabella, în care aceasta scuteşte oraşul de sub toate taxele şi impozitele, cu excepția impozitului de plătit sultanului turc.
1558
October 8 1558

8 octombrie 1558.

Regina Izabella acordă orașului o altă scrisoare cu privilegii.
November 10 1558

10 noiembrie 1558.

A treia scrisoare de privilegiu a reginei Izabella scoate orăşelul de sub autoritatea scaunului, punând locuitorii luii sub judecata propriei lor „judecător-rege“.
1562
April 1 1562

1 aprilie 1562.

Secuimea ascunsă de către Antal Székely anunţă în Adunarea Naţională Secuiască o răscoală generală. La conducerea armatei sunt aleşi Nagy György Pálfalvi iar ca locotenenţi Ambrus Gyepesi și András Bán.
July 13 1562

Iulie 1562.

După înfrângerea sângeroasă a revoltei secuieşti, regele II. János (János Zsigmond) începe, pentru ţinerea sub control a secuilor, construirea cetăţii „Székelytámadt” în Odorheiu Secuiesc, folosind cetatea existentă şi clădirile mănăstirești existente. Construcția este îndrumată de Gábor Pekri, căpitan-şef secuiesc.
October 13 1562

Octombrie 1562.

Gábor Móré este castelanul cetăţii „Székelytámadt” (“castellanus noui castri Nostri Zekeltamad”).
1563
January 1 1563

Potrivit dispoziției parlamentare, catolicii și reformaţii din Odorheiu Secuiesc vor folosi împreună biserica de pe dealul Sf. Nicolae.