Audioguide app

Székelytámadt Vár

Székelytámadt Vár

A Székelytámadt vár, a főtér közvetlen szomszédságában, a Tompa László utca 12. szám alatt található. Építésének első kezdeményezője Báthory István, erdélyi vajda. A kor erődítményeinél ismert olaszbástyás megoldás alkalmazásával építését a székely köznép felkelésének leverése után (1562-ben) János Zsigmond fejedelem rendelte el. A sellemberki vereség (1599) után a székelyek által lerombolt vár újraépítését 1600-ban határozták el, tényleges helyreállítására azonban csak Bethlen Gábor fejedelem idejében került sor. Végleges lerombolására 1706-ban kerül sor, ettől kezdve viseli a Csonkavár nevet.