Audioguide app

Tamási, a diák!

Tamási, a diák!

Tamási Áron születésének 125 évfordulója alkalmából, irodánk rövid várostörténettel egybekötött emléksétát szervezet a város kis-és nagy diákjainak. A programba bekapcsolódtak az Orbán Balázs, Móra Ferenc, Bethlen Gábor iskola tanulói valamint a Benedek Elek Líceum ésa Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjai. Több mint húsz osztály, több száz diákkal ismertettük meg Tamási Áron diákkorát, beszéltünk munkáiról és a szülőföldhöz való kötödéséről. A séta végén meglátogattuk a Tamási Áron Romai
Katolikus Főgimnáziumot, ahol az író tanult.