Audioguide app

Unitárius Templom

Unitárius Templom

Az Unitárius vallás a 16. században önállósult egyetlen erdélyi magyar alapítású protestáns egyház, amely humanizmusával, a vallásszabadság törvényesítésével és haladó szellemével olyan követőket mondhat magáénak, mint Orbán Balázs, Bartók Béla, Isaac Newton, Paul Newman,
Charles Dickens. A templom 1906-1908 között épült a vidék unitárius falvai segítségével.

Cím: Bethlen Gábor utca 50. sz.